• Γενική αίματος
 • Γλυκόζη
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Xοληστερόλη / HDL / LDL
 • SGOT / SGPT
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Γενική αίματος
 • Γενική Ούρων
 • Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών
 • CRP
 • Γλυκόζη
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Μαγνήσιο
 • Ασβέστιο
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Sgot
 • Sgpt
 • γ-GT
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Αμυλάση
 • Χολερυθρίνη άμεση / έμμεση
 • Χοληστερόλη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL / LDL
 • Βιταμίνη D
 • PSA
 • FREE PSA
 • NSE
 • CA 19.9
 • CA 72.4
 • AFP
 • CEA
 • CEA
 • AFP
 • NSE
 • CA 125
 • CA 15.3
 • CA 19.9
 • CA 72.4
 • ΟΠΙΟΥΧΑ
 • ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ
 • ΚΟΚΑΙΝΗ
 • ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ
 • ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ
 • ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΣΙΔΗΡΟΣ
 • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
 • ΗΛ.ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
 • ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12
Empty tab. Edit page to add content here.
 • HBsAg
 • Anti -HCV
 • HIV I+II
 • VDRL
 • HBsAg
 • Anti -HCV
 • HIV I+II
 • VDRL
 • Anti-HAV
 • HSV 1+2
 • HbcAb
 • ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ / ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • Τ3
 • Τ4
 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • ANTI-TG
 • ANTI-TPO

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΛΕΒΩΝ