• Επίπεδα Φαρμάκων
  • Ηλεκτροφορήσεις

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ-ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

  • 1,25 υδροξυβιταμίνη D
  • Υδροξυβιταμίνη D ολική
  • CPR
  • B12
    Φυλλικό οξύ
  • Φερριτίνη
  • Συμπληρώματα C3 & C4
  • Ρευματοειδής παράγοντας RF