• Ούρων
 • Σπέρματος
 • Κολπικού
 • Πύου
 • Φαρυγγικού
 • Ωτικού
 • Ρινικού
 • Τραύματος
 • Δέρματος
 • Ονύχων
 • Οφθαλμικού
 • Προστατικού
 • Πτυέλων
 • Μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης (Β.Koch)