• Αμινοτελικό άκρο του προ-πεπτιδίου του εγκεφαλικού νατριοδιουρητικού πεπτιδίου
  • Εγκεφαλικό νατριοδιουρητικό πεπτίδιο
  • Κρεατινοκινάση-MB δραστικότητα
  • Κρεατινοκινάση-MB μάζα
  • Ομοκυστεΐνη ολική
  • Τροπονίνη I
  • Τροπονίνη T