• Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C
 • Αντιθρομβίνη III
 • Αντιπηκτικό Λύκου
 • Δ-διμερή (Προϊόντα αποδομής ινώδους)
 • Δραστικότητα Ηπαρίνης
 • Ενεργός αναστολέας πλασμιγόνου
 • Ινωδογόνο
 • Παράγοντας II
 • Παράγοντας IX
 • Παράγοντας V
 • Παράγοντας VII
 • Παράγοντας VIII
 • Παράγοντας vW
 • Παράγοντας vW δραστικότητα
 • Παράγοντας X
 • Παράγοντας XI
 • Παράγοντας XII
 • Παράγοντας XIII
 • Πλασμινογόνο
 • Προϊόντα λύσεων ινώδους
 • Πρωτεΐνη C
 • Πρωτεΐνη S
 • Πρωτεΐνη S ελεύθερη
 • Χρόνος Ενεργοποιημένης Μερικής Θρομβοπλαστίνης
 • Χρόνος Θρομβίνης
 • Χρόνος Προθρομβίνης