• Αντιγόνο e του ιού της Ηπατίτιδας BΑντιγόνο e του ιού της Ηπατίτιδας B
 • Αντιγόνο επιφανείας ιού της Ηπατίτιδας B
 • Αντιγόνο επιφανείας ιού της Ηπατίτιδας B, επιβεβαιωτικό
 • Αντιγόνο/Αντισώματα HIV-1/2
 • Αντισώματα Helicobacter pylori, IgA
 • Αντισώματα Helicobacter pylori, IgG
 • Αντισώματα IgG νέου κορωνοϊού (SARS-CoV-2) έναντι νουκλεοκαψιδικής πρωτεΐνης
 • Αντισώματα έναντι Bartonella henselae, IgG
 • Αντισώματα έναντι Bartonella henselae, IgM
 • Αντισώματα έναντι Bartonella quintana, IgG
 • Αντισώματα έναντι Bartonella quintana, IgM
 • Αντισώματα έναντι Bordetella pertussis, IgG
 • Αντισώματα έναντι Bordetella pertussis, IgM
 • Αντισώματα έναντι Borellia burgdorferi, IgG
 • Αντισώματα έναντι Borellia burgdorferi, IgM
 • Αντισώματα έναντι Brucella, IgA
 • Αντισώματα έναντι Brucella, IgG
 • Αντισώματα έναντι Brucella, IgM
 • Αντισώματα έναντι Coxsackie A&B, IgG
 • Αντισώματα έναντι Coxsackie A&B, IgM
 • Αντισώματα έναντι Echovirus, IgG
 • Αντισώματα έναντι Echovirus, IgM
 • Αντισώματα έναντι Leishmania donovani
 • Αντισώματα έναντι Yersinia, IgG
 • Αντισώματα έναντι Yersinia, IgM
 • Αντισώματα έναντι ανθρώπινου Τ-λεμφοκυτταροτρόπου ιού
 • Αντισώματα έναντι αντιγόνου επιφανείας του HBV
 • Αντισώματα έναντι απλού έρπητα 1, IgG
 • Αντισώματα έναντι απλού έρπητα 1, IgM
 • Αντισώματα έναντι απλού έρπητα 2, IgG
 • Αντισώματα έναντι απλού έρπητα 2, IgM
 • Αντισώματα έναντι Βρουκέλλας, IgG
 • Αντισώματα έναντι Βρουκέλλας, IgM
 • Αντισώματα έναντι ελικοβακτήριου του πυλωρού, IgM
 • Αντισώματα έναντι ιού της Ιλαράς, IgG
 • Αντισώματα έναντι ιού της Ιλαράς, IgM
 • Αντισώματα έναντι ιού της Παρωτίτιδας, IgG
 • Αντισώματα έναντι ιού της Παρωτίτιδας, IgM
 • Αντισώματα έναντι καψιδικού αντιγόνου EBV, IgG
 • Αντισώματα έναντι καψιδικού αντιγόνου EBV, IgM
 • Αντισώματα έναντι Κυτταρομεγαλοϊού, IgG
 • Αντισώματα έναντι Κυτταρομεγαλοϊού, IgM (CMV-M), CMIA
 • Αντισώματα έναντι Λιστέριας
 • Αντισώματα έναντι Λιστέριας, IgG
 • Αντισώματα έναντι Λιστέριας, IgM
 • Αντισώματα έναντι Μυκοπλάσματος Πνευμονίας, IgG
 • Αντισώματα έναντι Μυκοπλάσματος Πνευμονίας, IgM
 • Αντισώματα έναντι νέου κορωνοϊού, IgG
 • Αντισώματα έναντι νέου κορωνοϊού, IgM
 • Αντισώματα έναντι παρβοϊού B19, IgG
 • Αντισώματα έναντι παρβοϊού B19, IgM
 • Αντισώματα έναντι Τοξοπλάσματος, IgA
 • Αντισώματα έναντι Τοξοπλάσματος, IgG
 • Αντισώματα έναντι Τοξοπλάσματος, IgM
 • Αντισώματα έναντι του αντιγόνου e του HBV
 • Αντισώματα έναντι του ιού Ηπατίτιδας A, IgG
 • Αντισώματα έναντι του ιού Ηπατίτιδας A, IgM
 • Αντισώματα έναντι του ιού Ηπατίτιδας A, ολικά
 • Αντισώματα έναντι του ιού της ανεμοβλογιάς – έρπητα ζωστήρα, IgG
 • Αντισώματα έναντι του ιού της ανεμοβλογιάς – έρπητα ζωστήρα, IgM
 • Αντισώματα έναντι του ιού της ερυθράς, IgG
 • Αντισώματα έναντι του ιού της ερυθράς, IgM
 • Αντισώματα έναντι Τρεπονήματος, IgG
 • Αντισώματα έναντι Τρεπονήματος, IgM
 • Αντισώματα έναντι χλαμυδίων πνευμονίας, IgG
 • Αντισώματα έναντι χλαμυδίων πνευμονίας, IgM
 • Αντισώματα έναντι χλαμυδίων τραχώματος, IgA
 • Αντισώματα έναντι χλαμυδίων τραχώματος, IgG
 • Αντισώματα έναντι χλαμυδίων τραχώματος, IgM
 • Αντισώματα Ερυθράς IgM ELISA
 • Αντισώματα Εχινόκοκκου, IgG
 • Αντισώματα Εχινόκοκκου, IgM
 • Αντισώματα Κυτταρομεγαλοϊού, IgΜ επιβεβαίωση
  Αντισώματα ολικά έναντι του ιού Ηπατίτιδας C
 • Αντισώματα ολικά έναντι του ιού Ηπατίτιδας D
 • Αντισώματα ολικά Σύφιλης
 • Συνάφεια Mεγαλοκυτταρικού Iού, IgG
 • Συνάφεια Τοξοπλάσματος, IgG